2. základní škola Bezručova Říčany příspěvková organizace

Společně pro vzdělání

Aktuality

Třídní učitelé ve školním roce 2022/23

Seznamy žáků 1. ročníku dle jednotlivých tříd dle registračních čísel


Přijatí žáci do školní družiny pro školní rok 2022/2023


Základní informace pro budoucí  1. ročník


Přijatí žáci do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023


Zápis pro ukrajinské děti

V dokumentech naleznete podrobnosti k zápisu ukrajinských dětí dle LEX Ukrajina.

Pomoc  občanům z Ukrajiny

V dokumentu naleznete informace o sbírce, kterou budeme jako školy organizovat ve čtvrtek 31.3.2022 od 8:15 do 14:00. Vážíme si Vaší pomoci a děkujeme za ni.Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se zúčastnili předchozí sbírky. Všechny věci jsme předali do hotelu Pratol. Dále bych chtěl poděkovat pánům z městské policie v Říčanech, kteří nám pomohli veškeré věci do hotelu Pratol odvozit. 

Děkuji za pomoc!

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

V dokumentech naleznete informace ohledně zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023. Předběžné přihlášky do HT a třídy s rozšířenou výukou AJ nenahrazují registraci k zápisu do 1. ročníku. Předběžné přihlášky do obou 1. tříd bylo třeba odevzdat do 13.3.2022 - jak je uvedeno v dokumentech týkající se zápisu.

Předběžný zájem do 6. ročníku s hudebním zaměřením

V přílohách naleznete informace k talentovým zkouškám do 6. ročníku - hudební třída. Dále zde naleznete předběžnou přihlášku do HT 6. ročník, kterou je třeba odevzdat do 15.5.2022. Talentové zkoušky by měly proběhnout  25.5.2022.

Vánoční koncert trochu jinak

Vážení rodiče, přátelé školy,

Dovolte mi představit vám malou ukázku toho, co by za normálních okolností proběhlo v KC Labuť za přítomnosti nás všech. Bohužel situace je nyní taková, že akcím tohoto typu není přáno. Obsah i provedení celého videa je práce žáků naší školy. Za to vám všem, naši šikovní žáci a skvělí učitelé, patří obrovský potlesk a velký dík.

https://www.youtube.com/watch?v=awA6QEzdP-8 

Doufáme a pevně věříme, že se nám podaří po začátku nového roku zorganizovat vystoupení naživo.

Přejeme z Bezručovky příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.

Zaměstnanci a žáci z Bezručovky  

Instalace  programu Dyn Ed 

V příloze naleznete návod na instalaci programu Dyn Ed.

Odborná učebna  fyziky a chemie

Cílem realizace projektu je modernizace vnitřní odborné učebny fyziky a chemie v 2. Základní škole Bezručova v Říčanech u Prahy.

Národní plán doučování

Od 1.10.2021 probíhá ve škole doučování žáků, které reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Na doučování je poskytnuta finanční podpora EU. Doučování bylo nabídnuto zákonným zástupcům žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Doučování je realizováno pedagogy školy pravidelně ve stanovených termínech.

Mgr. Bc. Jan Šindelář - ředitel školy

Informace k zahájení školního roku 2022/2023


Přijatí žáci do školní  družiny pro rok 2022/2023


Seznam přijatých žáků do 1. ročníku - dle reg. číselDůležité termíny pro školní rok 2021/2022

Informace k provozu školy 

Seznam přijatých žáků do ŠD


Výjezd do Skotska a do Bavorska

Možnost konzultace

V nastalé situaci, která není pro žáky ani rodiče jednoduchá a na psychiku člověka může mít různý vliv, nabízí paní PhDr. Iveta Míková konzultace na telefonním čísle: 603 470 977 

Úprava zvonění

Od 1.9.2019 dochází ke změně začátku vyučování a tím pádem se posunuje zvonění na jednotlivé vyučovací hodiny - viz. zvonění nově

Pro budoucí prvňáky

informace naleznete v informacích pro 1. ročník

Omluva žáků

Po odeslání přijde omluvenka vedení školy.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracování osobních údajů.

Naši partneři

V rámci hudební profilace spolupracujeme s několika partnery, kdy společně pořádáme vystoupení pro širokou veřejnost.

Naši partněři

V rámci anglické profilace spolupracujeme s partnerem PED Academy. https://pedacademy.cz/

Partneři

  • Při základní škole pracuje MRAVENIŠTĚ - centrum volného času. Jedná se o občanské sdružení. Škola mu poskytuje své prostory a některé vybavení. Nabídka zájmových kroužků pro děti je velmi široká.
  • Bližší informace o činnosti centra najdete na webových stránkách  https://www.mraveniste.info/


  • Území MAS Říčansko leží v jihovýchodní části území Středočeského kraje, na území okresu Praha -Východ, přesněji na 70% bývalého okresu Praha-východ. Dále jedna obec leží na území okresu Praha-západ a dvě obce se nacházejí v okresu Benešov.
  • Zasahuje do správního obvodu pověřených obecních úřadů Říčany, Kamenice, Benešov, Jesenice a působí ve správním obvodu Říčan, Benešov a Černošice jako obci s rozšířenou působnosti.
  • https://mas.ricansko.eu/locations/mukarov-kulturni-a-komunitni-centrum/

Spolupráce


Již v koncepci pro školní roky 2019 - 2025 jsem uváděl, že se budeme snažit navázat spolupráci s pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Toto se uskutečnilo a naše škola se stala školou spolupracující. Dále budeme usilovat o status školy fakultní.

Spolupráce byla navázána v rámci oboustranné dohody, kdy bude ve škole možná realizace odborných praxí studentů, v rámci spolupráce bude možná i konzultace pedagogům ze strany pedagogické fakulty. Pedagogové se mohou podílet na realizaci bakalářských a diplomových prací. PF může spolupracující škole poskytnout prostorové nebo technické a materiální vybavení. prioritou bude spolupráce s katedrou hudební výchovy v rámci profilace naší školy.