Školní jídelny

Nákup čipů a přihlášení ke stravování - ul. Bezručova


Školní stravování probíhá jak v Bezručově ulici, tak na odloučeném pracovišti v ulici Sokolská. V ulici Bezručova provozuje školní jídelnu společnost J+J. V ulici Sokolská společnost ARTER. 

Jídelna v Bezručově ulici 

Kontakty na jídelnu v Bezručově ulici


323 603 811, +420 777 634 975

sjb@jj.cz

Dotazy a připomínky

Pokud budete mít jakékoli dotazy a připomínky ke stravování v ulici Bezručova, je možné pomocí tohoto formuláře kontaktovat ředitelství školy. Připomínky budou předány firmě J+J.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Informace o stravování Bezručova

Ceny obědů - Bezručova ulice


S účinností od 1.1.2022 dojde k navýšení ceny obědů za školní stravování. Jedná se o navýšení v souvislosti se skokovým nárůstem cen surovin a energií pro přípravu obědů.

Strávníci 7 - 10 let

původní cena 32 Kč/od 1.9.2022 - 36  Kč

Strávníci 11 - 14

původní cena 33 Kč/ od 1.9.2022 - 37 Kč

Strávníci nad 15 let

původní cena 34 Kč/ od 1.9.2022 - 39 Kč

Jídelna v Sokolské ulici

Dotazy a připomínky

Pokud budete mít jakékoli dotazy a připomínky ke stravování v ulici Sokolská, je možné pomocí tohoto formuláře kontaktovat přímo firmu Arter.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Informace o stravování Sokolská

Informace ke stravování - Sokolská

Po domluvě s paní vedoucí preferuje jídelna při placení obědů bezhotovostní platební styk. Pokud by někdo potřeboval zaplatit obědy v hotovosti, je platba možná jen v kanceláři ve škole  U Říčanského lesa a to denně od 7:00 do 8:00. 

Pokud půjdete do jídelny dítěti pro oběd, nebude Vám vydán do vaší přinesené nádoby, ale bude vydán v krabičce od společnosti a to pouze mezi 11:00 - 11:20. Je zakázáno rodičům vstupovat do školní jídelny.

Bližší informace naleznete v odkazu - Informace