Vedení školy

a naši zaměstnanci

 

Mgr. Bc. Jan Šindelář

Ředitel školy

Absolvent PF UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství prvního stupně ZŠ a Školský management. V náplni práce pana ředitele je zabezpečení řádné výuky a bezproblémového provozu školy. Ve volném čase se věnuje sportu, oblasti IT a zahradě. Dále se věnuje lektorování v oblasti IT a práce s nimi ve školách. 


 

Mgr. Petra Kobrová

Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

Absolventka PedF UK učitelství pro 1. stupeň základní školy. Učení a vzdělávání se věnuje již od roku 1996. Na Bezručovce učí se sedmiletou přestávkou 17 let. Její role je organizačně zajistit hladký chod 1. stupně. Připravit učitelům a žákům takové prostředí, aby se do školy těšili.

 

MgA. Jakub Glaser

Zástupce ředitele pro 2. stupeň

Absolvent AMU-DAMU, PedF UK v Praze, obor učitelství ZŠ, dějepis a výchovné poradenství. Pan zástupce se věnuje organizaci výuky na druhém stupni, zajišťuje akce pro žáky a metodicky vede učitele 2. stupně. Podílí se na realizaci výchovného poradenství ve škole. Volný čas věnuje knížkám, má rád prozkoumávání tajemství duše a dlouhé procházky přírodou.

Pedagogický sbor


Učitelé 1. stupně


Učitelé 2. stupně


Ostatní zaměstnanci školy


Vychovatelky ŠD


Asistenti pedagoga

Správní zaměstnanci


 • Lenka Nováková - účetní - lenka.novakova@2zs.ricany.cz
 • Zdeňka Krutská - hospodářka - hospodarka@2zs.ricany.cz
 • Bc. Jana Lejčková - asistentka - jana.lejckova@2zs.ricany.cz
 • Jan Jáně - školník, topič - jan.jane@2zs.ricany.cz
 • Ing. Petr Beránek - recepční - petr.beranek@2zs.ricany.cz
 • Elmír Ikri - domovník - Sokolská
 • Bohumila Breburdová - pracovník úklidu, správce tělocvičny
 • Monika Krejčová - pracovník úklidu
 • Jana Kuchařová - pracovník úklidu
 • Dana Linková - pracovník úklidu
 • Hana Skalová - pracovník úklidu
 • Václava Skalová - pracovník úklidu
 • Ing. Milan Vogl - pracovník úklidu
 • Kateřina Burdová - pracovník úklidu
 • Jana Štěpánková - pracovník úklidu