Projekty

Výuka angličtiny

Program Dyn Ed

Projekt výuka angličtiny

Podpora výuky anglického jazyka

Vyhlašovatel: Integrovaný regionální operační program

Žádost podána: Městem Říčany - zřizovatelem školy

Cílem projektu je:

  • zajistit kvalitní výuku anglického jazyka.
  • posílení a zkvalitnění a výuky počítačové gramotnosti a IT (ICT)
  • vyřešení konektivity WNA/LAN v souladu s přílohou č. 8 Specifických pravidel.

Popis Projektu:

Projekt umožní nadaným žákům postupovat rychleji vpřed a těm, kteří nadání na jazyky nemají, umožní stále se vracet, procvičovat a opakovat.

Učitelé i žáci ocení možnost snáze a kvalitně se v anglickém jazyce vzdělávat.

Pořízený software povede ke zkvalitnění výuky a k rozvoji vzdělávacích možností .

Zlepšené technické zázemí v podobě nových interaktivních tabulí, barevných tiskáren, 3D tiskárny podpoří zajímavost a pestrost výuky.

Nové nastavitelné židle a odpovídajících PC stoly umožní zdravého sezení dětí.

Instalací schodišťových plošin a výstavbou bezbariérových WC se stává škola bezbariérovým zařízením.

Šablony I

V rámci realizace projektu Šablony, který na naší škole realizujeme od září 2017 pod názvem "Podpora vzdělávání žáků, učitelů a rodičů" zahájily svou činnost dva zájmové kuby pro žáky staršího školního věku - čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her.

Žákům tak nabízíme nové volnočasové aktivity, které mají za cíl podporovat zájem žáků a získané znalosti uplatnit v dalším vzdělávání.

Projekt zahrnuje založení, realizaci a vybavení klubů. Vedoucími klubů jsou naši zapálení a aktivní kantoři. Ti sestavili obsahový plán činnosti klubu. Náplň je velmi zajímavá a věříme, že dětem splní jejich očekávání.

V čtenářském kubu se děti budou seznamovat s autory dětské literatury formou řízeného čtení, poslechem audionahrávek, dramatizací, řešením kvízů, interpretací, diskuzemi o knihách a skupinovými aktivitami. Již na prosinec je naplánovaná Předvánoční literární čajovna a na závěr pak Čtení ve spacáku se spisovatelkou Klárou Smolíkovou.

Klub zábavné logiky a deskových her si stanovilo za cíl rozvoj logického, informatického a strategického myšlení žáků, rozvoj matematické gramotnosti, postřehu, představivosti, rychlosti rozhodování, prostorové představivosti a paměti.

V hodinách budou děti řešit hlavolamy, tematické logické hry, budou se učit strategii řešení her a záhad. Je připraven také klubový turnaj.

V rámci projektu budou pro školu zakoupeny nové knižní tituly, které se stanou součástí naší školní knihovny. Škola bude vybavena deskovými hrami a programy, které budou moci využívat v hodinách i ostatní učitelé.

Kluby budou realizované po dva školní roky a věříme, že i po skončení projektu budou na škole dále aktivně pracovat.

Projekt byl úspěšně ukončen 30.8.2019

Šablony II


V rámci realizace projektu Šablony II, který na naší škole realizujeme od září 2019 pod názvem "Podpora vzdělávání a zájmů žáků, profesní růst učitelů " zahájily svou činnost zájmové kuby pro žáky staršího a mladšího školního věku - čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, komunikace v anglickém jazyce a dava kluby občanského vzdělávání a demokratického myšlení.

Žákům tak nabízíme nové volnočasové aktivity, které mají za cíl podporovat zájem žáků a získané znalosti uplatnit v dalším vzdělávání.

Dále žákům nabízíme 3 kroužky doučování, které budou probíhat od října do února, případně od listopadu do března.

Projekt zahrnuje založení, realizaci a vybavení klubů. Vedoucími klubů jsou naši zapálení a aktivní kantoři. Ti sestavili obsahový plán činnosti klubu. Náplň je velmi zajímavá a věříme, že dětem splní jejich očekávání.

V čtenářském kubu se děti budou seznamovat s autory dětské literatury formou řízeného čtení, poslechem audionahrávek, dramatizací, řešením kvízů, interpretací, diskuzemi o knihách a skupinovými aktivitami.  Na závěr je naplánováno Čtení ve spacáku se známou spisovatelkou.

Klub zábavné logiky a deskových her si stanovilo za cíl rozvoj logického, informatického a strategického myšlení žáků, rozvoj matematické gramotnosti, postřehu, představivosti, rychlosti rozhodování, prostorové představivosti a paměti.

V hodinách budou děti řešit hlavolamy, tematické logické hry, budou se učit strategii řešení her a záhad. Je připraven také klubový turnaj.

V rámci projektu budou pro školu zakoupeny nové knižní tituly, které se stanou součástí naší školní knihovny. Škola bude vybavena deskovými hrami a programy, které budou moci využívat v hodinách i ostatní učitelé.

Klub komunikace v anglickém jazyce žákům nabídne možnost konverzace a osvojení si nových dovedností. K podpoře jazykových znalostí a dovedností budou využívány anglické tituly, které se po skončení projektu stanou také součástí školní knihovny.

Pod klubem vzdělávání a občanského myšlení se nachází naše dvě školní kapely (Troufalost a JSB). Žáky navštěvující tyto dva kluby se účastní hudebních akcí naší školy. 

Do projektu Šablony II je zapojena i školní družina. Zde se v rámci projektu zřizují 3 kluby. Čtenářský, klub zábavné logiky a klub deskových her a zábavné logiky. Dva kluby se objeví ve školní družině v ulici Bezručova a jeden v ulici Sokolská. Dále se ve školní družině objeví i odborníci z praxe, kteří dětem předvedou svá povolání. (hasiči, policie...)

Kluby budou realizované po dva školní roky a věříme, že i po skončení projektu budou na škole dále aktivně pracovat.

Projekt Erasmus +


Škole byl po několika letech opět schválen projekt Erasmus+. Jedná se o projekt, kdy škola spolupracuje se zahraničními školami. V našem případě se jedná o školy v Belgii, Litvě a Španělsku. V rámci projektu, který je časově rozvržen do dvou školních let, proběhnou výjezdy žáků a pedagogů do jednotlivých zemí.